card

Баянгол сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Ерөнхий боловсролын сургууль нь 1-12 ангийн сурагчдад бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол  эзэмшүүлэх үйл ажиллагаа явуулах чиг үүрэгтэй.

Бүтэц, зохион байгуулалт:

Аймгийн Засаг 2018 оны А/148 дугаар захирамжийн дагуу 56 орон тоотой ажиллаж байна.

Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ:

- Сурагчдад бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх боловсролын үйлчилгээ

- Дүйцүүлэх сургалтын үйлчилгээ

Хаяг: Баянгол сумын 6 дугаар баг

Утас:  8856-9096 94750415

Цахим хаяг:

Ажиллах цагийн хуваарь:  Даваа-Баасан гарагт 09.00-18.00

Өргөдөл гомдол /бичиг хэрэг, архив, мэдээлэл/ хариуцсан ажилтан: С.Батбаяр 80939119