card
Иргэний танхимыг засварлаж, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийлээ.

Иргэний танхимыг засварлаж, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийлээ.

Орон нутгийн хөгжил сангийн 28,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар сумын Иргэний танхимыг засварлах ажлыг "Санаа мед трейд" ХХК тендерт шалгарч засварын ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэж өглөө.

Дэлгэрэнгүй