card

Баянгол сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хурлын байгууллагад хууль тогтоомжоор олгосон чиг үүргийг хангуулах, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, үр дүнг тооцох хянах, сурталчилах, хуралдааны бэлтгэл хангах замаар ИТХ-ын үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх

Бүтэц, зохион байгуулалт:

Сумын ИТХурал нь 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд ИТХ-ын 21 төлөөлөгч, үүнээс 7 тэргүүлэгчтэйгээр ажиллаж байна.

Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ:

- Бодлогын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хяналт тавих

- ИТХ-ын хурал, БИНХурлаар иргэдийн тулгамдсан асуудал, өргөдөл, гомдлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх

- Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх

- Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа

- МУЗН, хүмүүнлэгийн үйлчилгээ

Хаяг:   Баянгол сумын 6 дугаар баг

Утас:  99160920

Цахим хаяг:  tomorbatSH@gmail.com

Ажиллах цагийн хуваарь: Даваа-Баасан гарагт 09.00-18.00

Өргөдөл гомдол /бичиг хэрэг, архив, мэдээлэл/ хүлээн авах ажилтан:

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ш.Төмөрбат 8928-5900