card

Баянгол сумын Соёлын төв

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Соёл урлагийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, сумын хүн амд соёл, урлагийн үйлчилгээ хүргэх

Бүтэц, зохион байгуулалт:

Аймгийн Засаг 2018 оны А/148 дугаар захирамжийн дагуу Соёлын төв нь 5 орон тоотой ажиллаж байна.

Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ:

- Орон нутгийн иргэдэд үзүүлэх  соёл, урлагийн  үйлчилгээ 

- Нийтийн номын сангийн үйлчилгээ

- Орон нутаг судлах танхимын үйлчилгээ

Хаяг: Баянгол сумын 6 дугаар баг

Утас: 88976679

Цахим хаяг:

Ажиллах цагийн хуваарь: Даваа-Баасан гарагт 09.00-18.00

Өргөдөл гомдол /бичиг хэрэг, архив, мэдээлэл/ хариуцсан ажилтан

О.Эрдэнэцэцэг 86988480