card

Баянгол сумын Хүүхдийн цэцэрлэг

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Бага насны хүүхдийг асрах, хамгаалах, хүмүүжүүлэх, сургах цогц үйл ажиллагаагаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийг дэмжих, сургуульд бэлтгэхэд чиглэгдэнэ.

Бүтэц, зохион байгуулалт:

Хүүхдийн цэцэрлэг нь аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/148 дугаар захирамжийн дагуу 16 орон тоотойгоор сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус цэцэрлэг нь 5-н бүлэгтэй /бэлтгэл, ахлах, дунд, бага/   ба 3-р багийн төвд 25 хүүхдийн зуны цэцэрлэг ажиллаж байна.

Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ:

- Иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал хүлээн авах

- Сургуулийн өмнөх боловсролтой холбоотой үйлчилгээ

Хаяг: Баянгол сумын 6 дугаар баг

Утас:  9932-8967

Цахим хаяг: Urtnasan_67@yahoo.com

Ажиллах цагийн хуваарь: Баасан гарагт 8.30-18.00 цаг

Өргөдөл гомдол /бичиг хэрэг, архив, мэдээлэл/ хариуцсан ажилтан: П.Нацагням 95720389