card

Баянгол сумын Эрүүл мөндийн төв

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанар, хүртээмжтэй үзүүлэх

Бүтэц, зохион байгуулалт:

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/148 дугаар захирамжийн дагуу 21 хүний орон тоотойгоор эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна.

Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ:

- Иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал хүлээн авах

- Амбулаторын  үйлчилгээ

- Больницын үйлчилгээ

- Эмийн бус эмчилгээ

- Лабораторийн үйлчилгээ

- Нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Хаяг: Баянгол сумын 6 дугаар баг

Утас: 8990-9096

Цахим хаяг: bayangolsum_emt@yahoo.com

Ажиллах цагийн хуваарь: Даваа-Баасан гарагт 09.00-18.00

Өргөдөл гомдол /бичиг хэрэг, архив, мэдээлэл/ хариуцсан ажилтан:

Г.Наранбаатар 8895-5960