card
/

Баянгол сумын түүхэн товчоон

Үйзэн вангын хошууны бүс нутагт харъяалагдаж байсан өдгөө аймгийн жишиг сум болон өргөжсөн.

Түүхэндээ агь Үйзэн вангын хошууны нутагт дэвсгэрт харъяалагдаж, олон алдартнуудын өлгий нутаг.

Дэлгэрэнгүй