БАЯНГОЛ СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ӨРГӨТГӨЛ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

1985 онд Ясли цэцэрлэгийн коминат нэртэйгээр 90 хүүхдийн хүчин чадалтай нээгдэж байсан бол 38 жилийн дараа сумын иргэдийн нийтийн хурлын саналд тулгуурлан сум орон нутаг, УИХ-ын гишүүдийн дэмжлэгтэйгээр хоёр бүлэг, урлаг заал бүхий өргөтгөлийн байртай боллоо.

Ингэснээр малчид, иргэд хөдөлмөрчдийн маань 180 орчим хүүхэд эрүүл, аюулгүй орчинд сурч, хөгжих боломж бүрдлээ.