Сумын Эрүүл мэндийн төв шинэ автомашинтай боллоо.

2022 оны 02 дугаар сарын 14-нд хүлээн авлаа.