Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 7 дугаар хуралдаан хуралдана.

Хуралдаанаар:

- Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны дэгийн тухай

- Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Зөвлөл байгуулах тухай

- Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, хяналтын ажлын төлөвлөгөөны төслийн танилцуулга, санал авах тухай

- Хурлын Төлөөлөгчдийн үнэмлэх, энгэрийн тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудасыг, хэвлүүлэх, хэргэлэх журам батлах тухай

- “Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх – Орчны бохирдлыг бууруулах” зорилтот жилийн ажлын төлөвлөгөөг батлах тухай

-“Нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллага”-ын Төлөөлөгч сонгох тухай асуудлуудыг хэлэлцэнэ.