“ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ”-ний  дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна.

Дуудлага худалдааны журмаар эзэмшүүлэх газрын анхны үнэ, хэмжээ, байршил зориулалт, дэнчингийн хэмжээ

1. Мал эмнэлэгийн зүүн талд үйлчилгээний зориулалттай 0,03га газар, дуудлага худалдааны анхны үнэ 231200 төгрөг, дэнчингийн хэмжээ 23120 төгрөг

2. Мал эмнэлэгийн зүүн талд үйлчилгээний зориулалттай 0,03 га газар, дуудлага худалдааны анхны үнэ 268800 төгрөг, дэнчингийн хэмжээ 26880 төгрөг

3. Мал эмнэлэгийн зүүн талд үйлчилгээний зориулалттай 0,03 га газар, дуудлага худалдааны анхны үнэ 268800 төгрөг, дэнчингийн хэмжээ 26880 төгрөг

4. Мал эмнэлэгийн зүүн талд үйлчилгээний зориулалттай 0,03 га газар, дуудлага худалдааны анхны үнэ 268800 төгрөг, дэнчингийн хэмжээ 26880 төгрөг.

Дуудлага худалдааг цахимаар явуулна. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ 2022 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 09:00 цагаас 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 15:00 цаг хүртэл /www.mle.mn/ газрын биржийн цахим системээр дамжуулан хүсэлтээ гаргана уу Тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг 100100500941 тоот дансанд тушаасан байна.

Дэнчинг 100100029002 тоот дансанд тушаасан байх

Холбоо барих утасны дугаар: 80999090 Газрын даамал