Автомашины дуудлага худалдаанд урьж байна.

Баянгол сумын  Засаг даргын 2022 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/34 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэхээр орон нутгийн өмчит бүртгэлтэй хөрөнгийн дуудлага худалдааг сумын Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулж байна. Дуудлага худалдааг 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11 цагт ЗДТГ-ын иргэний танхимд зохион байгуулна.

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 Дуудлага худалдаанд оролцогчид худалдан авах үнийн саналыг дугтуйнд битүүмжилсэн байдлаар ирүүлнэ. Үнийн саналыг 2022 оны 5-р сарын 23-ны өдрийн 10 цаг 30 минут хүртэл хүлээж авна, 11 цагт нээнэ.

Байгууллага, хөрөнгийн нэр                    Баянгол сумын ИТХ-ын Toyota Hilux маркийн автомашин

Улсын дугаар                                            78-89 ӨВР

Үйлдвэр-лэсэн он                                     2003 он                    

Ашиглал-тад орсон он                              2014

Арлын дугаар                                            RZN2150007357

Моторын дугаар                                        -

Балансын үнэ                                           30.000.000

Хуримтлагд-сан элэгдэл                          13.700.000

Үлдэх өртөг                                               16.300.000

Худалдах доод үнэ                                   16.300.000

Дэнчин-гийн хэмжээ                                 1.600.000

Оролцохыг сонирхсон иргэд, аж ахуйн нэгж дараах материалыг бүрдүүлнэ.

- Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт ЗДТГ-аас авна.

- Хувь хүн бол иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт.

- Дэнчин тушаасан баримт, Худалдах доод үнийн 10%.  

- Хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан) итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилсон шийдвэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажлын газрын үнэмлэх.

Жич: Дуудлага худалдаатай холбоотой мэдээллийг 88293383, 80999090,88309030 дугаарын утсаар болон Засаг даргын Тамгын газраас ирж авна уу.                                                         

                                                       ЗАСАГ  ДАРГЫН ТАМГЫН  ГАЗАР