Бүх нийтээр мод тарих өдөр 500 гаруй хайлаас мод суулгалаа.

#Ногоон_ирээдүйн_төлөө_хамтдаа