Цэрэг эрсээ эргэж, тангаргын баярт нь оролцлоо

Сумын ЗДТГ-ын дарга Н.Балдандорж Өвөрхангай аймгийг төлөөлөн Өвөрхангай аймгаас тус ангиудад алба хааж буй залуучуудын эцэг эхийн төлөөлөл 300 гаруй хүмүүсийн хамт уг арга хэмжээнд оролцлоо. Баянгол сумаас 2021, 2022 онд цэрэг татлагаар татагдсан нийт 21 залуучууд цэргийн албыг хааж байна.