ГАЗАР ОЛГОХ ЗАР

БАЙРШИЛ:

ШИРЭЭ ХОРООЛОЛЫН БАРУУН, БАРУУН ХОЙД/

Бүрдүүлэх материал:

1. Өргөдөл /маягт бөглөх/

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар/

ШАР ӨНГӨӨР ЗУРАГДСАН ГАЗРЫГ ӨМЧЛҮҮЛНЭ

ЗДТГ