Үзэсгэлэн худалдааны шалгаруулалтын төрөлд:

Орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчээр : Ц.Пагам шалгарлаа.

- Хоол үйлдвэрлэлийн төрөлд 4-р багийн малчин Ч.Баянмөнхийн гэр бүл тэргүүн байр, 6-р багийн иргэн С.Оюунчимэг дэд байрт

- Цагаан идээ үйлдвэрлэлийн төрөлд 4-р багийн малчин С.Баярсайханы гэр бүл тэргүүн байр, мөн 4-р багийн малчин Ч.Баянмөнхийн гэр бүл дэд байр, 3-р багийн малчин С.Үнэнбатын гэр бүл гутгаар байрт, мөн 3-р багийн малчин Ш.Мөнхбатын гэр бүл тусгай байрт

- Хүнсний ногоо тариалалтын төрөлд 6-р баг С.Мэндбилэг тэргүүн байр, Ц.Эрдэнэбат дэд байр, Д.Цэцэгмаа гутгаар байр, С.Оюун-Эрдэнэ тусгай байрт

- Сайхан айраг шалгаруулах тэмцээнд 3-р багийн малчин А.Батбаяр тэргүүн байр, 2-р баг Б. Оюунболд дэд байр, 5-р баг Б.Даваасүрэн гутгаар байрт

- Жижиг дунд үйлдвэрлэл төрөлд 6-р баг Ц.Пагам тэргүүн байр, Д.Хонгорзул дэд байрт,

- Гар урлал төрөлд 4-р баг Д.Батцэцэг тэргүүн байр, 6-р баг Д.Дагийсүрэн дэд байрт тус тус шалгарлаа.

ШИЛМЭЛ МАЛЫН ТӨРӨЛД:

- Шилмэл бух 3-р баг П.Бат-Эрдэнийн бүх тэргүүн байрт

- Шилмэл хуц 2-р баг Ц. Хүдэрчулууны хуц тэргүүн байр, 2-р баг Б.Оюунболдын хуц дэд, гутгаар байрт

- Эм хонь төрөлд 4-р баг Э.Энхжаргалын хонь тэргүүн байр, 4-р баг Ч. Баянмөнхийн хонь дэд байр, 5-р баг Б.Даваасүрэнийн хонь гутгаар байрт

- Шилмэл ухна төрөлд 2-р баг Л.Цэдэнбаатарын ухна тэргүүн байр, 2-р баг Ц.Хүдэрчулууны ухна дэд байр, мөн 2-р баг Б.Оюунболдын ухна гутгаар байрт

- Хуцан хурга төрөлд 5-р баг Б.Даваасүрэнгийн хурга тэргүүн байр, 4-р баг Э.Энхжаргалын хурга дэд байрт

- Дэмбээний тэмцээнд 4-р баг С.Баярсайхан тэргүүн байр, 1-р баг Ц.Ганзориг дэд байрт тус тус шалгарлаа.

Багийн нэгдсэн дүнгээр Хаяа 4-р баг тэргүүн байр, Цагаан булан 3-р баг дэд байрт шалгарлаа.