Газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгах санал авч байна.

Сумын ЗДТГазрын 03 тоот өрөөнд биечлэн болон, Газрын даамал Ц.Заяадэлгэрийн 80999090, 6-р багийн Засаг даргын 88293383 утсаар холбогдох, цахимаар ирүүлэх боломжтой.