Сумын ерөнхий төлөвлөгөөг баталлаа

Сумын ерөнхий төлөвлөгөөг баталлаа