ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

Оролцогч бүртгэх хугацаа: 2020 оны 06-р сарын 03-ны 09:00 цагаас эхлэн 2020 оны 6 сарын 08-ны өдрийн 08:30 цаг хүртэл зөвхөн ажлын цагаар бүртгэж баталгаажуулна.
Үнийн санал авах хугацаа: 2020 оны 06-р сарын 8-ны 09:00 цагаас 15:00цаг хүртэл авна.
Дуудлага худалдаанд оролцогч дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтдээ дараахь материалыг хавсарган бүртгүүлнэ.
Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
Дэнчин төлсөн баримт
Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл
Дуудлага худалдаанд аж ахуй нэгж байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын олгосон итгэмжлэл
Дуудлага худалдааны дэнчинг 100100029002 дансанд , тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг 100100500941 тоот дансанд тушаана.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: www.mle.mn цахим хуудас болон 80999090 утсаар лавлана уу.